Have A Nice Day

Tuesday, June 23, 2009

Ekosistem

Pengajian keadaan tempat kediaman- Haeckel (1869) dari perkataan Greek "oikos" yang bermaksud rumah atau tempat kediaman.

Kajian yang tepat tentang benda-benda hidup di dalam alam semulajadinya atau saling berhubungan antara organisma dan alam sekelilingnya, pengetahuan dalam semua cabang biologi harus digunakan.

DEFINISI EKOSISTEM

Organisme hidup sebagai komuniti yang berkait dengan cara yang tak dapat dipisahkan dengan alam sekitarnya.Contoh, sebuah kolam, hutan,tasik ait tawar dll tetapi dalam setiap hal , keadaan sekitar dan perubahan di dalamnya mempengaruhi setiap aspek kehidupan organisma yang mendiaminya.Organisme-organisma ini pula sebaliknya mengenakan suatu pengawalan terhadap keadaan-keadaan tempat ia hidup.Setiap ekosistem haruslah dikaji keseluruhannya , dari bahan-bahan yang hidup dan mati, penyaluran tenaga serta perubahan-perubahan yang berlaku di dalamnya.Semua ekosistem akhirnya akan bersatu untu membentuk biosfera dan ekosfera.

No comments:

Post a Comment